Menu Zamknij

Poradnia POZ dla Dorosłych

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1900    tel. 71 3731962
(numer na wypadek awarii tel. 881798573)

Pobierz deklarację POZ

W ramach POZ pacjentom ubezpieczonym zapewniamy:

1. Opiekę lekarzy internistów dla pacjentów dorosłych, w tym bezpłatne badania laboratoryjne , rtg i usg, będące w ramach kompetencji lekarza POZ. Wystawiamy „zielone” karty do szybkiej diagnostyki onkologicznej dla pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, skierowania na rehabilitację, do szpitali, do specjalistów, na leczenie sanatoryjne, jak również zlecenia na transport sanitarny: bezpłatny lub za częściową odpłatnością, w zależności od stopnia niepełnosprawności pacjenta w danym okresie, zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze (np. pieluchomajtki) i ortopedyczne.

2. Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Przychodni.
Kontakt z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną –  tel. 71 783 45 21 lub osobiście pok. 226 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1900

3. Opiekę położnej środowiskowo- rodzinnej w miejscu – gab. położnej i w domu:
 Kontakt z położną środowiskowo-rodzinną tel. 71 336 22 69, lub osobiście w gab. 29 B lub w rejestracji dla dzieci na parterze przychodni.

W poradni przyjmują lekarze: Jerzy Banyś, Jekatierina Kondratiewa-Michalska, Karolina Griesmann, Artur Kubny, Bartosz Kurzelewski, Małgorzata Lis, Elżbieta Wojtalewicz, Patrycja Drobińska, Aleksandra Starba, Bartłomiej Wojarski, Paulina Rudzka, Natalia Robak, Szymon Maciejewski.

Uwaga: deklaracje można składać do:

lekarzy: Jerzy Banyś, Karolina Griesmann, Aleksandra Starba, Bartłomiej Wojarski,  Patrycja Drobińska.

pielęgniarek: Małgorzata Wierzbicka, Dorota Oleszek, Elżbieta Głąbik, Karolina Solarska.

położnych: Agata Korzeniowska, Bożena Matyjaszczyk.