Menu Zamknij
  • Lekarz podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w Przychodni, po osobistym zbadaniu lub po zbadaniu za pośrednictwem TELEPORADY, jeśli pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na badania.

  • Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku TELEPORADY zlecenie na wykonanie badań dodatkowych będzie do odbioru przez pacjenta w Rejestracji Przychodni.

  • Przychodnia dokonuje poboru materiału dla wykonania badań Szczegółowa lista wykonywanych badań laboratoryjnych znajduje się w Rejestracji Przychodni.

  • Punkt pobrań w Przychodni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00. Rejestracja pacjentów telefoniczna możliwa jest od godziny 11.00 do godziny 14.00. Telefon kontaktowy do Punktu pobrań – 573 240 311

  • Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po wykonaniu poboru materiału do badań pacjent otrzymuje dokument potwierdzający przyjęcie materiału.

  • Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych materiału pobranego przez Przychodnie pacjent może otrzymać na dwa sposoby:

  • w rejestracji Przychodni – jedynie w przypadku poinformowania o chęci posiadania wersji papierowej podczas zabiegu w punkcie;

  • na stronie internetowej laboratorium https://www.internet-lab.pl/wyniki/ po wpisaniu loginu (kod kreskowy otrzymany podczas badania) i wpisaniu hasła, którym jest numer PESEL zostaje udostępniony profil z wynikami pacjenta. Wyniki będą dostępne zgodnie z informacją udzielona przez pielęgniarkę.