Menu Zamknij

Co to jest e-recepta

To recepta, którą lekarz wystawia w systemie elektronicznym.

Sposób realizacji e-recepty

E-receptę można otrzymać w formie:

  • papierowego wydruku e-recepty. Wystarczy zgłosić to lekarzowi podczas wizyty.

  • elektronicznej – konieczne jest założenie Internetowego Konta Pacjenta ( IPK ).

  • Po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta w zakładce „Moje konto” należy wybrać sposób powiadamiania o e-recepcie. Do wyboru jest SMS, e-mail. Można wybrać również obie opcje.

Podczas wizyty w aptece w zależności od wybranej formy powiadomienia o e-recepcie należy podać farmaceucie:

  • SMS – podać 4 cyfrowy kod z SMS-a i PESEL osoby na którą jest wypisany lek

  • e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie. Wówczas nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.

  • w przypadku papierowego wydruku należy przekazać farmaceucie otrzymany od lekarza wydruk informacyjny.