Menu Zamknij

admin_wp

Nowe zasady zamawiania recept od 14 marca 2022 r.

Jeśli jesteś pacjentem Przychodni GAJ możesz skorzystać z trzech możliwości zamówienia recepty:

 • Wysłać zapotrzebowanie na mail: recepty@przychodniagaj.pl
 • Pozostawić zamówienie w skrzynce przy drzwiach wejściowych do przychodni
 • Podczas porady lekarskiej

Od dnia 14 marca 2022 roku tel. 71 7834521 jest dedykowany dla pielęgniarek środowiskowych.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Zamówienia można składać tylko na leki stosowane w chorobach przewlekłych pod warunkiem, że  w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
 • Nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – które są stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo. Jeśli leki te stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.
 • Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
 • Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, zaświadczenia i inne.
 • Czas realizacji zamówień to co najmniej 5 dni roboczych.
 • W razie wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia.

W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).

ODBIÓR RECEPTY:

Kod dostępowy do wystawionej recepty elektronicznej zostanie  wysłany za pomocą wiadomości sms na numer telefonu komórkowego podany w dokumentacji pacjenta.

Regulamin wizyt pacjentów w Przychodni GAJ Sp. z o.o.
w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS CoV-2

W związku z § 25 ust.1 pkt 2 d) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 666 z późn. zm.) ustala się zasady dotyczące wizyt pacjentów w Przychodni GAJ Sp. z o.o.

 1. Pacjenci powinni bezwzględnie stosować się do wyznaczonych terminów i godzin wyznaczonej wizyty i nie przedłużać pobytu w Przychodni poza niezbędny czas.
 2. Przy wejściu do Przychodni nastąpi pomiar temperatury ciała. Każdy pacjent wchodzący do przychodni oraz wykazujący objawy kaszlu, duszności, temperatury 37,5° i więcej – natychmiast zostanie skonsultowany z lekarzem POZ. Dopiero po pozytywnej decyzji lekarza osoba z wymienionymi objawami zostanie wpuszczona na teren przychodni do izolowanego pomieszczenia. W przypadku negatywnej decyzji należy postąpić zgodnie z zaleceniami lekarza opiniującego.
 3. Przy wejściu do Przychodni należy zdezynfekować ręce oraz wypełnić ankietę epidemiologiczną.
 4. Na terenie Przychodni obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta (pacjenci powinni zabezpieczyć maseczki we własnym zakresie).
 5. Należy utrzymać bezpieczny dystans na korytarzach, w poczekalniach i gabinetach.
 6. W miarę możliwości należy unikać korzystania z windy.
 7. Pacjenci powinni zgłaszać się na wizyty lekarskie, badania i zabiegi bez udziału osób towarzyszących (wyjątek: dzieci, osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielny pobyt w placówce).
 8. Pacjenci z dodatnim wynikiem testu COVID-19 w pierwszej kolejności rejestrowani są na wizytę w formie teleporady. O formie dalszych wizyt decyduje lekarz.
 9. Przy wejściu do Przychodni personel zmierzy pacjentom temperaturę i poprosi
  o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
 10. W przypadku podejrzenia u pacjenta zakażenia COVID-19, kierowany on jest do gabinetu – izolatki nr135. Równocześnie lekarz wystawia skierowanie na test PCR i zgłasza rejestracji konieczność dezynfekcji gabinetu.
 11. Pacjenci powyżej 60 roku życia, z dodatnim wynikiem testu, otrzymują poradę lekarza POZ nie później niż przed upływem 48 godzin od izolacji.
 12. Po każdej wizycie pacjenta zakażonego przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywał.

Szczepienia p/covid dla dzieci i dorosłych

Przychodnia GAJ Sp z o.o.uczestniczy w akcji szczepień przeciwko COVID-19.

Na szczepienie można się zapisać poprzez:

•          rejestrację dla dorosłych i dzieci od 15 r.ż. pod numerem tel. 573 240 281

•          rejestrację dla dzieci pod numerem tel.71 363 68 53

•          osobiście w punkcie szczepień Przychodnia GAJ gabinet 223

•          całodobową i bezpłatną infolinię – 988

•          e-rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl – dla osób, które posiadają

Płatne testy antygenowe na koronowirusa 7 dni w tygodniu

Wykonujemy testy antygenowe wykrywające obecność swoistych antygenów

 SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła.

W cenie 100 zł wymaz oraz certyfikat unijny potwierdzający wynik badania.

Testy wykonujemy 7 dni w tygodniu po uprzedniej rejestracji telefonicznej

pod numerem tel. 71 373 19 62 ( od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00)

lub tel. 792591991  ( w dni wolne )