Menu Zamknij

Regulamin wizyt pacjentów w Przychodni GAJ Sp. z o.o.
w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS CoV-2

W związku z § 25 ust.1 pkt 2 d) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 666 z późn. zm.) ustala się zasady dotyczące wizyt pacjentów w Przychodni GAJ Sp. z o.o.

 1. Pacjenci powinni bezwzględnie stosować się do wyznaczonych terminów i godzin wyznaczonej wizyty i nie przedłużać pobytu w Przychodni poza niezbędny czas.
 2. Przy wejściu do Przychodni nastąpi pomiar temperatury ciała. Każdy pacjent wchodzący do przychodni oraz wykazujący objawy kaszlu, duszności, temperatury 37,5° i więcej – natychmiast zostanie skonsultowany z lekarzem POZ. Dopiero po pozytywnej decyzji lekarza osoba z wymienionymi objawami zostanie wpuszczona na teren przychodni do izolowanego pomieszczenia. W przypadku negatywnej decyzji należy postąpić zgodnie z zaleceniami lekarza opiniującego.
 3. Przy wejściu do Przychodni należy zdezynfekować ręce oraz wypełnić ankietę epidemiologiczną.
 4. Na terenie Przychodni obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta (pacjenci powinni zabezpieczyć maseczki we własnym zakresie).
 5. Należy utrzymać bezpieczny dystans na korytarzach, w poczekalniach i gabinetach.
 6. W miarę możliwości należy unikać korzystania z windy.
 7. Pacjenci powinni zgłaszać się na wizyty lekarskie, badania i zabiegi bez udziału osób towarzyszących (wyjątek: dzieci, osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielny pobyt w placówce).
 8. Pacjenci z dodatnim wynikiem testu COVID-19 w pierwszej kolejności rejestrowani są na wizytę w formie teleporady. O formie dalszych wizyt decyduje lekarz.
 9. Przy wejściu do Przychodni personel zmierzy pacjentom temperaturę i poprosi
  o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
 10. W przypadku podejrzenia u pacjenta zakażenia COVID-19, kierowany on jest do gabinetu – izolatki nr135. Równocześnie lekarz wystawia skierowanie na test PCR i zgłasza rejestracji konieczność dezynfekcji gabinetu.
 11. Pacjenci powyżej 60 roku życia, z dodatnim wynikiem testu, otrzymują poradę lekarza POZ nie później niż przed upływem 48 godzin od izolacji.
 12. Po każdej wizycie pacjenta zakażonego przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywał.