Zmiany w funkcjonowaniu Przychodni GAJ Sp. z o.o.
wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego
Ze względu na konieczność ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz dla zapewniania większego bezpieczeństwa pacjentom i personelowi Przychodni, udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się na następujących zasadach:
1. Godziny otwarcia Przychodni: od 730 do 1900
2. Wejście dla pacjentów na teren przychodni jest możliwe nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną (orientacyjną) godziną przyjęcia.
3. Pacjenci przyjmowani są po rejestracji telefonicznej POZ dla dorosłych - tel. 713731962 (numer na wypadek awarii 881798573),
     POZ dla dzieci – tel. 71 363 68 53, osobistej i za pośrednictwem osób trzecich.
4. Porady lekarzy POZ są udzielane w formie teleporady lub na miejscu w Przychodni a także w miejscu zamieszkania pacjenta.
5. W gabinecie zabiegowym wizyty pacjentów odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej – tel. 573 240 281.
6. Zamówienia na recepty można składać na piśmie przy wejściu do Przychodni oraz telefonicznie – tel. 71 783 45 21.
7. Punkt Pobrań materiału do badań laboratoryjnych wykonuje badania zlecone przez lekarza
    i po wcześniejszej rejestracji – tel. 573 240 311 .
8. Przyjęcia do poradni specjalistycznych po wcześniejszej rejestracji telefonicznej: Poradnia Ginekologiczna 713636557,
    Poradnia Diabetologiczna 717879858, Poradnia Alergologiczna 713731964 oraz Poradnia Rehabilitacyjna 717834556.
Opłaty za porady można dokonać kartą lub przelewem na konto: 30 1240 1994 1111 0000 2497 4181,
z dopiskiem: nazwa poradni oraz imię i nazwisko.
Dokumentację, mającą stanowić załącznik do historii choroby, oraz inną korespondencję dotyczącą obsługi pacjentów
proszę przesyłać na adres: dokumenty@przychodniagaj.pl
Przychodnia GAJ poradnie bez umowy i z umową z NFZ
Witamy na stronie internetowej  Przychodni Gaj, znajdującej się przy ulicy Krynickiej 51 we Wrocławiu.
Prowadzimy poradnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia dla dorosłych jak również dzieci.
Poradnie z umową z NFZ to poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Rehabilitacji (porady lekarza rehabilitanta i zabiegi fizjoterapeutyczne) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
Porady dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ są bezpłatne.

Poradnie bez umowy z NFZ to Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych oraz Diabetologiczna dla dorosłych.
Porady udzielane przez lekarzy specjalistów: alergologa oraz  diabetologów są odpłatne wg cennika.
Rejestracja  do wszystkich poradni dostępna osobiście, telefonicznie, również przez osoby drugie.
Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
Przychodnia GAJ Sp. z o.o. 50-555 Wrocław ul.Krynicka 51
Przychodnia Poradnia POZ dla Dorosłych Poradnia POZ dla Dzieci Poradnia Ginekologiczna Szkoła Rodzenia Poradnia Rehabilitacji Fizjoterapia - Zabiegi Poradnia Alergologiczna Poradnia Diabetologiczna Cennik Standard udzielania teleporad
71 373 19 62
Rejestracja dla Dorosłych (numer na wypadek awarii 881798573)  
71 363 68 53
Rejestracja dla Dzieci
71 363 65 57
Rejestracja Ginekologiczna
71 336 22 69
Gabinet Położnych Środowiskowo-Rodzinnych
71 783 45 56
Poradnia Rehabilitacji rejestracja telefoniczna lub osobiście pok. 233.
71 373 19 64
Poradnia Alergologiczna      tel.  w godzinach pracy poradni
71 787-98-58
Poradnia Diabetologiczna    tel.  w godzinach pracy poradni
71 336 12 30
Administracja  / fax
573 240 281
Zabiegowy  / fax
573 240 311
Laboratorium  / fax
    telefony: