Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
> Przychodnia > Poradnia dla Dorosłych > Poradnia dla Dzieci > Poradnia Ginekologiczna > Szkoła Rodzenia > Poradnia Rehabilitacji > Fizjoterapia - Zabiegi > Poradnia Alergologiczna > Poradnia Diabetologiczna > Cennik > Standard udzielania teleporad
Posiadamy kontrakt z NFZ na udzielanie bezpłatnych świadczeń dla  pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Obejmujemy opieką ok. 5 tysięcy dzieci z Wrocławia i okolic, którzy zapisani są u nas do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Warunkiem korzystania z opieki naszej przychodni jest złożenie deklaracji wyboru przez rodzica lub opiekuna dziecka do lekarza/pielęgniarki/położnej POZ. Deklarację taką można złożyć  na wszystkie trzy zakresy lub na zakres dowolnie wybrany np. tylko lekarz i położna, albo tylko lekarz itp. W ramach pełnego zakresu w Poradni POZ dla Dzieci, pacjentom zapewniamy:
2.Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej: w miejscu - gab zabiegowy:injekcje, pomoc doraźna w razie zagrożenia życia lub zdrowia,w domu pacjenta:zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne u chorych leżących, injekcje, pobranie mat. do badań laboratoryjnych na zlecenie lekarza,   wizyty patronażowe pielęgniarki u noworodka po ukończeniu 2 miesiąca życia, przekazanego do opieki przez położną środowiskowo-rodzinną POZ.
1.Opiekę lekarzy pediatrów: na miejscu lub wizyty domowe w razie potrzeby w tym wizyty patronażowe lekarza pediatry u dzieci do 6 tyg. życia:zapewniamy skierowania na bezpłatne badania będące w kompetencji lekarza POZ: laboratoryjne ze wskazań medycznych, usg, rtg, na rehabilitację,do szpitali, na leczenie sanatoryjne, do specjalistów. Wystawiamy zlecenia na transport sanitarny bezpłatny, lub za częściową odpłatnością w zależności od stopnia niepełnosprawności pacjenta w danym okresie, przeprowadzamy badania bilansowe dzieci oraz szczepienia ochronne obowiązkowe bezpłatne w ramach kalendarza szczepień w poradni dziecka zdrowego i płatne nieobowiązkowe ale zalecane przez specjalistę krajowego.
3. Opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej
w miejscu - gab. położnej środowiskowo-rodzinnej i w domu: wizyty patronażowe u noworodków
(4 wizyty do 6 tygodnia życia dziecka),
edukację  dotyczącą opieki nad noworodkiem, propozycje diety dla matek karmiących,
opiekę nad kobietą będącą po operacji po porodzie fizjologicznym i po cesarskim cięciu (monitorowanie rany pooperacyjnej).
zgłaszanie wizyt tel.:
71 373-19-62 w. 28
lub osobiście pok. 226
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00
do 18:00
lek.med. Sara Antas
lek.med. Anna Kasperska
lek.med. Katarzyna Kwarta-Nowak
lek.med. Wiesława Godzińska
lek.med. Alina Banasiewicz
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 8:00 do 18:00
w piątek od 8:00 do 18:00
Rejestracja do lekarza - osobiście lub telefonicznie: 71 363 68 53,
Zgłaszanie wizyt domowych i patronażowych położnej POZ
- telefonicznie: 71 336 22 69
,
- osobiście lub przez osoby inne w rejestracji dla dzieci.
Uwaga: deklaracje można składać do następujących lekarzy:
              Wiesława Godzińska i Katarzyna Kwarta-Nowak
Kontakt z pielęgniarką
środowiskowo-rodzinną
Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
  Harmonogram pracy  
  Lekarze pediatrzy:  
Poradnia POZ dla Dzieci
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz od
800 do 1800       tel. 71 363 68 53