Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
> Przychodnia > Poradnia POZ dla Dorosłych > Poradnia POZ dla Dzieci > Poradnia Ginekologiczna > Szkoła Rodzenia > Poradnia Rehabilitacji > Fizjoterapia - Zabiegi > Poradnia Alergologiczna > Poradnia Diabetologiczna > Cennik > Standard udzielania teleporad
1. Opiekę lekarzy internistów dla pacjentów dorosłych, w tym bezpłatne badania  laboratoryjne , rtg i usg, będące w ramach kompetencji lekarza POZ. Wystawiamy "zielone" karty  do szybkiej diagnostyki onkologicznej dla pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, skierowania na rehabilitację, do szpitali, do specjalistów, na leczenie sanatoryjne, jak również zlecenia na transport sanitarny: bezpłatny lub za częściową odpłatnością, w zależności od stopnia niepełnosprawności pacjenta w danym okresie, zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze (np.pieluchomajtki) i ortopedyczne.
2. Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:
w miejscu - gab zabiegowy:
injekcje, EKG, mierzenie ciśnienia, pomoc doraźna w razie zagrożenia życia lub zdrowia,
w miejscu - punkt edukacyjny  w zakresie samobadania piersi.w domu pacjenta:
zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, injekcje, pobranie mat. do badań laboratoryjnych na zlecenie lekarza,  recepty dla obłożnie chorych,
wizyta patronażowa pielęgniarki u noworodka po ukończeniu 2 miesiąca życia, przekazanego do opieki przez położną POZ
3. Opiekę położnej środowiskowo- rodzinnej w miejscu - gab. położnej i w domu:
- monitorowanie przebiegu ciąży (edukacja, mierzenie ciśnienia, udt- badanie tętna płodu)
- opiekę nad kobietą w połogu po porodzie, wizyty patronażowe u noworodków
   (4 wizyty do 6 tygodnia życia dziecka), propozycje diety dla matek karmiących, opiekę nad kobietą  w każdym wieku po operacji ginekologicznej.
Lekarze interniści:
Posiadamy kontrakt z NFZ na udzielanie bezpłatnych świadczeń dla  pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Obejmujemy opieką ponad 20 tysięcy pacjentów z Wrocławia i okolic, którzy zapisani są u nas do podstawowej opieki zdrowotnej. Warunkiem korzystania z opieki naszej przychodni jest złożenie deklaracji wyboru do lekarza / pielęgniarki / położnej POZ. Deklarację taką można złożyć  na wszystkie trzy zakresy lub na zakres dowolnie wybrany np: tylko lekarz i położna, albo tylko lekarz itp. Do złożenia deklaracji wyboru potrzebnym dokumentem jest wyłącznie dowód osobisty lub inny dokument z numerem pesel. W ramach pełnego zakresu POZ pacjentom ubezpieczonym zapewniamy:
Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
lek.med. Jerzy Banyś
lek. med. Małgorzata Bąkowska
lek.med. Halina Burdziak
lek. med. Joanna Choroszy
dr n. med. Marta Jurdziak
lek. med. Miłosz Knura
dr n. med. Jekatierina Kondratiewa-Michalska
lek. med. Iwetta Kosmala
dr n. med. Artur Kubny
lek. med. Joanna Maczyńska
lek. med. Mariusz Nesterowicz
lek. med. Danielle Ploch
lek. med. Elżbieta Rozmarynowska-Kordik
dr n. med. Alicja Szymczyszyn-Komarnicka
lek. med. Elżbieta Wojtalewicz
Uwaga: deklaracje można składać do następujących lekarzy: 
  Jekatierina Kondratiewa-Michalska, Alicja Szymczyszyn-Komarnicka i Elżbieta Rozmarynowska-Kordik.
Kontakt z położną środowiskowo-rodzinną tel. 71 336 22 69,  71 363 68 53 lub osobiście czy przez osoby drugie w gab. 29 B 
lub  w rejestracji dla dzieci na parterze przychodni.
Kontakt z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną: zgłaszanie wizyt tel. 71 373 19 62 w. 28
lub osobiście pok. 226 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1600
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz od 800 do 1800       tel. 71 373 19 62
Poradnia POZ dla Dorosłych