Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
> Przychodnia > Poradnia POZ dla Dorosłych > Poradnia POZ dla Dzieci > Poradnia Ginekologiczna > Szkoła Rodzenia > Poradnia Rehabilitacji > Fizjoterapia - Zabiegi > Poradnia Alergologiczna > Poradnia Diabetologiczna > Cennik > Standard udzielania teleporad
1. Opiekę lekarzy internistów dla pacjentów dorosłych, w tym bezpłatne badania  laboratoryjne , rtg i usg, będące w ramach kompetencji lekarza POZ. Wystawiamy "zielone" karty  do szybkiej diagnostyki onkologicznej dla pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, skierowania na rehabilitację, do szpitali, do specjalistów, na leczenie sanatoryjne, jak również zlecenia na transport sanitarny: bezpłatny lub za częściową odpłatnością, w zależności od stopnia niepełnosprawności pacjenta w danym okresie, zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze (np.pieluchomajtki) i ortopedyczne.
2. Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:
w miejscu - gab zabiegowy:
injekcje, EKG, mierzenie ciśnienia, pomoc doraźna w razie zagrożenia życia lub zdrowia,
w miejscu - punkt edukacyjny  w zakresie samobadania piersi.w domu pacjenta:
zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, injekcje, pobranie mat. do badań laboratoryjnych na zlecenie lekarza,  recepty dla obłożnie chorych,
wizyta patronażowa pielęgniarki u noworodka po ukończeniu 2 miesiąca życia, przekazanego do opieki przez położną POZ
3. Opiekę położnej środowiskowo- rodzinnej w miejscu - gab. położnej i w domu:
- monitorowanie przebiegu ciąży (edukacja, mierzenie ciśnienia, udt- badanie tętna płodu)
- opiekę nad kobietą w połogu po porodzie, wizyty patronażowe u noworodków
   (4 wizyty do 6 tygodnia życia dziecka), propozycje diety dla matek karmiących, opiekę nad kobietą  w każdym wieku po operacji ginekologicznej.
Lekarze interniści:
Posiadamy kontrakt z NFZ na udzielanie bezpłatnych świadczeń dla  pacjentów ubezpieczonych w NFZ. Obejmujemy opieką ponad 20 tysięcy pacjentów z Wrocławia i okolic, którzy zapisani są u nas do podstawowej opieki zdrowotnej. Warunkiem korzystania z opieki naszej przychodni jest złożenie deklaracji wyboru do lekarza / pielęgniarki / położnej POZ. Deklarację taką można złożyć  na wszystkie trzy zakresy lub na zakres dowolnie wybrany np: tylko lekarz i położna, albo tylko lekarz itp. Do złożenia deklaracji wyboru potrzebnym dokumentem jest wyłącznie dowód osobisty lub inny dokument z numerem pesel. W ramach pełnego zakresu POZ pacjentom ubezpieczonym zapewniamy:
Przychodnia GAJ Sp. z o.o. Wrocław ul.Krynicka 51
lek.med. Jerzy Banyś
dr n. med. Alicja Szymczyszyn-Komarnicka
lek.med. Halina Burdziak
lek. med. Joanna Choroszy
dr n. med. Marta Jurdziak
lek. med. Miłosz Knura
dr n. med. Jekatierina Kondratiewa-Michalska
lek. med. Elżbieta Wojtalewicz
dr n. med. Artur Kubny
lek. med. Joanna Maczyńska
lek. med. Mariusz Nesterowicz
lek. med. Danielle Ploch
lek. med. Elżbieta Rozmarynowska-Kordik
Uwaga: deklaracje można składać do następujących lekarzy: 
  Jekatierina Kondratiewa-Michalska, Alicja Szymczyszyn-Komarnicka i Elżbieta Rozmarynowska-Kordik.
Kontakt z położną środowiskowo-rodzinną tel. 71 336 22 69,  71 363 68 53 lub osobiście czy przez osoby drugie w gab. 29 B 
lub  w rejestracji dla dzieci na parterze przychodni.
Kontakt z pielęgniarką środowiskowo-rodzinną: zgłaszanie wizyt tel. 71 373 19 62 w. 28
lub osobiście pok. 226 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1600
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz od 730 do 1900     tel. 71 373 19 62 (numer na wypadek awarii 881798573)
Poradnia POZ dla Dorosłych